Diagnostika

Komplexní diagnostika pohybového aparátu

je nedílnou a nezbytnou součástí pro správné nastavení individuálního tréninkového a kompenzačního plánu. Ať už je Vaším cílem zlepšení svalové síly, zdravotního stavu, dynamiky pohybu, technického provedení cviků atd.
Pomocí diagnostiky lze v ranném počátku rozpoznat a následně předcházet přetěžování nebo naopak rozvolňování, kde to není opodstatněné.
Docílíte tak efektivnějšího využití tréninkového času a předejdete případnému zranění.

Komplexní diagnostice předchází vstupní pohovor

Diagnostika pohybového aparátu se skládá z:

Aspekce – jedná se o vyšetření pohledem (statické vyšetření postury)

Palpace – využití pohmatu, k zjištění napětí a pohyblivosti tkání

Svalové testy – na svalové zkrácení (volné/zkrácené svaly) obsahuje 19 svalových testů

Svalové testy – na svalovou sílu (slabost/síla) obsahuje 23 svalových testů

Svalové testy na hypermobilitu

Diagnostika se provádí ve spodním prádle v soukromích prostorech.